Send bladet ud til skolerne

I skulle sende bladet rundt på skolerne i Albertslund, så man får det hver gang, det udkommer …Det ville være kanon !
Den 13-årige pige

Svar

Hej 13-årige pige !!
Fint du spørg, for vores 14. blad er lige udkommet!
Vi har altid sendtbladetud til skolebibliotekerne i Albertslund + Albertslund lilleskole. Ganske vist ikke flere end ca. 25 stk. pr. bibliotek. Men vi skriver til skolebibliotekaren, at hun/han gerne må kontakte Børnepanelet hvis der bliver brug for flere eksemplarer.Lige nu vil det desværre være alt for omfattende, hvis vi også skulle sende bladene ud på skolerne – til alle elever fra ca. 5 klasse og opefter.Hvis din klasse har brug for et klassesæt, hvilket I er velkomne til, så kan du få din lærer til at kontakte Børnepanelet på telefon:
4368 7051 eller skriv til vores E-mail: bornepanelet@albertslundbib.dk
Nyt er, at vi også sender bladet ud til de biblioteker, der ligger her på Vestegnen.
Desuden bliver bladet lagt på Albertslund Rådhus, Musikteatret Albertslund, skoletandlægerne, skadestuen på Glostrup Hospital m.fl.
Foralle jer, der ikke ligebor her i Albertslund eller på Vestegnen,bedes kontakte os, hvis man er interesseret i et blad – så kan vi sende det!
Mange hilsner
Børnepanelet
PS. Vi har i øvrigt stadig eksemplarer tilbage af alle de gamleblade.